Installation av en vindkraftverk, bruksanvisning

Installation av en vindkraftverk, bruksanvisning

Vindkraftverket är en anordning som kan omvandla kinetisk energi från vinden till mekanisk energi. För det mesta konverteras denna energi till elektrisk energi. Energin som produceras av vindkraftverk är bland de mest revolutionerande förnybara energierna för närvarande. Hitta fler artiklar om temat: Offert för förnybar energi

Villkor som ska uppfyllas innan en vindkraftverk installeras

Att installera en vindkraftverk är inte komplicerat; Du måste dock kontrollera vissa parametrar för att säkerställa att det fungerar efter installationen. För detta måste du ha ett klart fält med regelbunden vind som blåser med en viss hastighet och en vindkraftverk. Faktum är att vindkraftverkets prestanda beror främst på platsen. En enhet på 3,5 m i diameter kan producera cirka 1900 kWh / år om vinden blåser vid 4 m / s. Men om vinden blåser vid 7 m / s kan vindkraftverket producera upp till 4900 kWh / år! Du kan använda en anemometer och konsultera meteorologer som generellt är informerade om metoderna för prospektering av vindkraftverk. Du behöver också ett platstillstånd innan du börjar installera enheten.

Hur installerar du din vindkraftverk?

Om du bor på landsbygden kan du installera vindkraftverket på en klar kulle skyddad från alla hinder. Den måste överstiga träd och byggnader med minst 2 meter. Glöm inte att tillhandahålla en säkerhetsomkrets runt enheten för att undvika olyckor i händelse av vindkraftverk. Om du bor i staden är det bäst att välja en vertikal vindkraftverk som du kan installera på ditt hus. Denna typ av anpassar sig till turbulenta och svaga vindar utan att använda en mast. Men om du föredrar att välja en horisontell modell kommer det att vara nödvändigt att fixera masten på fasaden, som om det var en parabolantenn. Du behöver väggklämmor för att säkra och stabilisera vindkraftverket. En horisontell vindkraftverk kan också fixeras på skorstenens rökrök tack vare ett band.

En säker installation

Att installera en vindkraftverk kräver god kunskap om elektriska anslutningar. Tveka inte att ringa proffs för att hjälpa dig i känsliga operationer. Detta gör att du särskilt kan dra nytta av en certifiering av ditt projekt och en möjlighet till rabatt när det gäller moms. En elektriker måste vara ansvarig för att ansluta vindturbinen till den elektriska installationen. En professionals ingripande kommer att kontrollera om installationen uppfyller säkerhetsnormerna. Det mest känsliga steget i operationen består i att använda en lyftvinsch för att höja vindkraftverket. En djupgående studie av ditt projekt kommer att undvika brott i kablarna under interventionen. För att undvika att falla, rekommenderas det inte heller att installera en klättringsmast, välj istället lyftverktyg under underhåll.


Video: Part 2: Step by Step 1kW Wind Turbine from Installation Guide for Beginners