Hur skyddar jag mina enheter mot överspänning?

Hur skyddar jag mina enheter mot överspänning?

Fråga:

<>

Svar: genom att installera en överspänningsskydd i sin elektriska panel.

Överspänningen av elnätet är mycket farligt för din elektriska utrustning, det kan allvarligt skada dem, ibland permanent. Överspänningen kommer från en blixtnedslag. Och även om risken inte är särskilt hög måste den skyddas. Lyckligtvis löser överspänningsskyddet (eller överspänningsskyddet) detta problem mycket bra. Den här enheten skyddar alla dina enheter mot risken för överspänning. Det kommer att vara nödvändigt att installera det i din elektriska panel för att skydda hela installationen. Det är till och med möjligt att du redan har ett överspänningsskydd utan att känna till det hemma, eftersom de flesta moderna flera uttag har ett överspänningsskydd i dag. Men den här arresteraren skyddar bara enheter anslutna till denna strömremsa.

Upptäck ett elektriskt problem Våra praktiska DIY-videor