Video: minska repor på en trälack

Video: minska repor på en trälack

Dina lackerade trämöbler har några repor som du vill radera? Vill du ge lite glans till lite använt lack? Följ råd från Guy Guy Rubin, skåpsmakare, för att hitta mjuka och glänsande trämöbler.

Se videon:

Första metoden: imitation lackmåltid

Det finns flera lösningar för att återuppliva en trälack. Den första metoden är att använda en produkt som kallas imiteringslackmåltid. Även om produkten inte är giftig är det bäst att skydda händerna med handskar. Lägg lite produkt i en skål. Ta bort en liten kokningspanna med en ren trasa. Applicera produkten på träet och gör små cirkulära rörelser. Torka av en ren trasa över den behandlade ytan när du är klar för att ta bort överskottsprodukten och smuts. Avsluta med att buffra träet med en chamois-passage. För att kontrollera att reporna har försvunnit, böj dig ned för att titta på träet i betande ljus.

Andra metoden: "Super nico"

Den andra metoden för att uppdatera en trälack är att applicera "Super nico". Denna produkt appliceras på samma sätt som måltiden, gör små cirklar, torka och buffra med en chamois. Handskar rekommenderas också. "Super nico" har en ytterligare fördel jämfört med måltiden, eftersom den också fungerar som avfettningsmedel. Tack till Jacques Guy Rubin för hans råd som hjälper dig att minska reporna på ett lackerat trämöbel. Se videon Minska repor på en trälack på Minutefacile.com. Tillverkad av Minute Facile.