Vilka är de olika typerna av stiftelser?

Vilka är de olika typerna av stiftelser?

Fråga:

<>

Svar: en åtskillnad görs mellan grunt fundament och djupa fundament.

Fundamentet är den nedre delen av en konstruktion, som gör att dess vikt kan fördelas jämnt på marken utan att orsaka olika bosättningar från en punkt till en annan på ytan, och därmed undvika betydande skador. Valet av byggnadstekniker är därför viktigt, särskilt när marken inte är stabil. Det finns två grundläggande tekniker: grunt fundament och djupa fundament. Valet beror på naturen på jorden som ditt hus vilar på. De ytliga fundamenten ska utföras på stabilt underlag eller för lätta konstruktioner, utan att kräva ytterligare förstärkningar. För att skapa djupa fundamenter, eller så kallade "stiltfundament" när den stabila marken ligger flera meter från ytan, kommer högar, membranväggar eller någon annan teknik som gör det möjligt att nå denna stabila mark användas.