Vilka är de minst brandfarliga isolatorerna?

Vilka är de minst brandfarliga isolatorerna?

Fråga:

>

Svar: de minst brandfarliga isolatorerna klassificeras i M0-kategorin enligt den franska klassificeringen, och A1, A2 eller B i den europeiska klassificeringen, nämligen glasull eller stenull till exempel.

Isolatorer måste av uppenbara skäl ha utmärkt brandmotstånd. För att hitta din väg finns en fransk klassificering till ditt förfogande, som klassificerar isolatorerna i fem kategorier: M0 brännbar (den bästa), M1 brandfarlig, M2 knappast brandfarlig, M3 medium brandfarlig och M4 lätt brandfarlig. Klassificeringsnivån kommer nödvändigtvis att markeras på produkten i butik. Det finns också en europeisk klassificering som följer samma logik, de bästa produkterna klassificeras i klass A1, A2 och B. Minst rekommenderade i kategorierna C, D, E och F. Minst brandfarliga (och mest ekologiska) isolatorer ) är glasull och stenull, liksom de flesta mineralisolatorer.