Artiklar

Hur ska man renovera en vägg täckt med kalk?

Hur ska man renovera en vägg täckt med kalk?

Fråga från Joëlle

<>

Svar: ta bort åldrig kalk och applicera ny kalk

Hej Joëlle, innan du gör om alla dina väggar med kalk, måste du ta bort och rengöra alla väggar täckta med kalk som har åldrats och som kommer ut på platser. För att göra detta, använd en kofot för att lossa den med plattor och på så sätt rengöra alla väggar och förbereda dem för den nya kalk som du ska lägga. Då kommer du att köpa påsad kalk. Du blandar det med vatten i en stålbehållare. Skydda dig mot stänk: vatten / kalkreaktionen är imponerande och frätande. Det varar minst 2 timmar. Du filtrerar sedan blandningen med ett durkslag och du kan börja måla med en pensel som stänker mindre än en rulle. Du måste applicera minst 5 lager! Om du vill ha en tonad kalk måste du blanda naturliga pigment med kalk, torka innan du blandar med vatten. Du också, skicka oss din dekorationsfråga