Vad är perlit?

Vad är perlit?

Fråga:

<>

Svar: Perlite är en naturlig isolator.

Perlit, eller även kallad vermikulit, är en naturlig och ekologisk isolator som produceras genom expansion av fragment av vulkaniska bergarter som värms upp till mer än 1000 grader. Denna mycket höga värmebehandling förångar således vattnet och sväller bergpartiklarna som lagrar luft. I styva eller lösa paneler används perlit för isolering av vind och tak. Detta material är inert, röttskydd, icke-brandfarligt, motståndskraftigt mot insekter och framför allt naturligt, därför fullständigt ofarligt för människor. Perlite är en av de enda naturliga isolatorerna som bibehåller alla dess egenskaper över tid och vars effektivitet är hållbar. Du också, skicka oss din brico-fråga