Kommentarer

Vilka är de olika anslutningarna för en varmvattenberedare?

Vilka är de olika anslutningarna för en varmvattenberedare?

Fråga:

>

Svar: elektrisk anslutning och anslutning till sanitetsvattennätet.

De huvudsakliga anslutningarna för en varmvattenberedare är den elektriska anslutningen och anslutningen till det inhemska vattennätet. När det gäller det elektriska nätverket, följ bara rekommendationerna från tillverkaren av produkten, anslutningen måste göras av enhetens termostat. Låt oss gå vidare till VVS-anslutningen. Den omedelbara vattenvärmaren kan installeras i fritt flöde (utan säkerhetsgrupp) eller under tryck (med säkerhetsgrupp). I vissa sällsynta fall kommer det att behöva läggas till en tryckreducerare för vattenvärmaren (när vattentrycket är för högt) eller en buffertank (för att lagra överskott av varmt vatten) Dessutom krävs en dielektrisk anslutning för den elektriska vattenvärmaren. Du också, skicka oss din brico-fråga