I detalj

Hur visar jag ett bygglov?

Hur visar jag ett bygglov?

Fråga:

<>

Svar: med ett specifikt tecken.

Om du får byggnadstillstånd krävs det enligt lag att lägga ut detta tillstånd. Om du visar bygglovet kan du identifiera dig med stadsdelarna och visa att du har nödvändiga tillstånd. Postning regleras av lagen. På den visade panelen måste namnet på mottagaren, byggnadstillståndets nummer, datum för tillståndet, adressen där filen kan konsulteras, ytarean, SHON-ytan, arbetets art och höjd av projektet. Panelen måste ha dimensioner större än 80 centimeter. De finns hos alla leverantörer av byggmaterial. Det måste bokföras när byggnadstillståndet erhållits. Skylten måste vara synlig från den offentliga motorvägen, och du måste behålla den till slutet av arbetet. Det ideala sättet att undvika rättstvister är att få bokföringen bekräftad av en fogd från första dagen. Du också, skicka oss din DIY-fråga.