Finns det ett taktak?

Finns det ett taktak?

Fråga:

>

Svar: Minsta lutningsregler gäller för tak beroende på bostadsområde och platser som är mer eller mindre utsatta för vindarna.

Takets minsta lutning beror på exponeringen av taket för rådande klimat och vindar. I Frankrike definierar tre distinkta klimatzoner lagstiftningen som tillämpas på sluttningen: zon 1 omfattar hela territoriets inre och Medelhavskusten med höjder under 200 meter. Område 2 avser Atlantkusten i höjder mellan 200 och 500 meter. Norr om Lorient ligger remsan mellan 20 och 40 km från östkusten i detta område; söderut är det hela remsan som ligger mellan havet och 20 km från kusten. Zon 3 består av Atlantkusten, kanalen och Nordsjön över ett djup på 20 km. Höjder på minst 500 meter finns också i detta område. Platserna, som representerar de rådande vindarna, är det andra kriteriet för att bestämma takens sluttning. Den normala platsen består av slätter eller platåer. Den utsatta platsen rör det inre av landet, nämligen de höga bergen eller dalarna med stark vind, liksom kustlinjerna på ett djup av 5 km, de små öarna eller toppen av klipporna. Slutligen berör den skyddade platsen de platser som är skyddade av de rådande vindarna. Beroende på vilken typ av täckning som valts, kan minsta lutning bestämmas.

Video: Takkultur - i Halmstad gick fel!. 2016.