Kommentarer

Hur skyddar du dig när du utför elektriskt arbete?

Hur skyddar du dig när du utför elektriskt arbete?

Fråga:

<>

Svar: skydda dig med lämplig utrustning.

Inne i ett hem finns det verk som kan utföras utan stora skydd, till exempel montering av ett möbel i exempelvis kit. Annat arbete kräver dock vissa försiktighetsåtgärder för att undvika risk för olyckor. Detta är fallet med elektriskt arbete. Om du är skyldig att utföra elektriskt arbete, är det första du måste göra din bedömning av dina kunskaper inom detta område innan något ingripande. Att använda en professionell är ibland det bästa skyddet mot en elektrisk olycka. Om du känner att du kan lösa problemet själv kan viss utrustning vara användbar, till exempel en ansiktssköld för att skydda dina ögon, eller den nödvändiga uppsättningen isoleringshandskar för att förhindra ledning av ström. Olyckor relaterade till elektriskt arbete kan sträcka sig från ett enkelt "slag av juice" till elektrokution. Innan något elektriskt ingripande rekommenderas rekommenderas starkt att strömmen stängs av helt. Du också, skicka oss din DIY-fråga.