Vad säger förordningen om luftkonditionering?

Vad säger förordningen om luftkonditionering?

Fråga:

<>

Svar: steg för delad luftkonditionering.

Inga speciella åtgärder behöver vidtas om du köper en bärbar luftkonditionering. Så snart det ändrar det yttre utseendet på ditt hem, regleras emellertid fast delad luftkonditionering. Ägarna till en villa måste lämna in en förklaring om arbetet i rådhuset, åtföljd av olika dokument (platsplan, skiss ...), som kommer att ökas om bostaden ligger nära ett historiskt monument eller en plats. klassificerad. Människor som bor i ett bostadsrätt måste acceptera en absolut majoritet av generalförsamlingen. Ett registrerat brev som skickats till förvaltaren kommer tidigare att ha begärt att ämnet införs på dagordningen. Slutligen måste hyresgästerna få ägarens avtal. Den begäran som riktas till förvaltaren eller förklaringen om arbete kommer då att bäras av den senare. Men när han lämnar bostaden kommer hyresgästen inte att kunna lämna med luftkonditioneringen!