Vad säger takbestämmelserna?

Vad säger takbestämmelserna?

Fråga:

<>

Svar: Franska föreskrifter föreskriver lokala och nationella standarder som styr takarbeten.

Fransk lagstiftning om byggande och renovering av tak är bindande. Det finns faktiskt många standarder för att fastställa lokala och nationella skyldigheter. Regler på lokal nivå fastställs av kommunerna. De kan bestämma omslagets estetik och sluttningen eller färgen. De enhetliga tekniska dokumenten (DTU) listar alla nationella takregler. I den stads- och landskapsarkitektoniska arvskyddszonen måste du be administrationen om ett bygglovstillstånd. Detta kan accepteras på råd från arkitekten i Bâtiments de France. En vädjan till prefekten kommer att vara möjlig vid vägran. Inom 500 meter från en listad byggnad är detta meddelande obligatoriskt. Oavsett om det är platta, sluttande eller rundade tak definierar DTU: er standarder som gäller för ramverket, isolering, ventilation, skärm under tak, ångspärr, takmaterial, lutning, ventilation etc. För varje ändring av lutning eller material som används är en ansökan om byggnadstillstånd obligatorisk. För identiskt renoveringsarbete är en förklaring till arbetet till rådhuset tillräcklig. Du kan också skicka din dekorationsfråga