Hur korrekt isolera en vägg?

Hur korrekt isolera en vägg?

Visste du att oisolerade väggar är den främsta skyldigheten i energiförlusten i din byggnad? Du kan göra din byggnad ekonomisk och samtidigt minska energiräkningen genom att isolera dina väggar. Upptäck de bästa tipsna för att isolera dina väggar nedan. Hitta fler artiklar om temat: Offertisoleringsarbete

En lösning för att minska energiförlusterna

Ett hus bör inte vara för stängt i sig självt eftersom det kan innehålla giftiga ämnen. Underlåtenhet att isolera det tillräckligt annars riskerar du att göra det till en energisil. Således måste väggernas isolering syfta till att väsentligt begränsa värmeförlusterna. Korrekt isolering av väggarna kommer också att begränsa din förbrukning av värmeenergi. Den motsatta effekten uppstår på sommaren eftersom isolering hjälper till att kyla ditt hem under denna tid. Dessutom gör det möjligt för dig att minska yttre bullerföroreningar. Dessutom måste man se till att de fasader som är mest utsatta för luftfuktighet och temperaturvariationer är välisolerade. Därför måste de nordliga och västra fasaderna bibehållas särskilt eftersom de är mer sårbara för fukt.

Isoleringstekniker

Det finns två huvudtekniker för isolering av väggar: värmeisolering från insidan och värmeisolering från utsidan. Den första tekniken används ofta för ny isolering av en byggnad. Det ger bättre energiprestanda och ger bättre livskomfort. Dessutom är det den mest lämpliga lösningen för byggnader vars exteriörarkitektur inte kan isoleras tillräckligt. Det används också när: - du har ett gammalt hus, - du inte vill ändra den yttre arkitekturen, - den yttre fasaden kan inte återställas. Ytterväggsisolering används ofta för byggnadsrenoveringar. Det har fördelen att förbättra byggnadens termiska prestanda och dess estetik, särskilt med flera möjliga ytor. Du måste dock se till att isoleringen av ytterväggarna uppfyller planeringsreglerna för din ort.

Grön isolering

Att isolera väggarna bör inte bara göra det möjligt för dig att minska energiräkningen utan också utgöra ett åtagande att skydda miljön. Du behöver både effektiva och ekologiska isoleringsmaterial för ditt hem. Således är de mest lämpliga materialen fårull, vegetabiliska fibrer, cellulosa vadd, etc. Dessa material har fördelen att de är lika effektiva som konventionell isolering och är dessutom miljövänliga. Om du väljer konventionell isolering är de mest använda materialen glasull och gipsskivor. Dessa material används ofta för isolering av innerväggar med exakta metoder, särskilt isolering med metallram och isolering med dubbelt lim. Detta är standardteknikerna för att isolera väggar från insidan.