Vilka är de olika teknikerna för plåstring?

Vilka är de olika teknikerna för plåstring?

Fråga:

<>

Svar: olika plåster beroende på användning (inomhus eller utomhus) men som kräver noggrann förberedelse av väggen som tar emot dem.

Gips är din finputs i ditt hem. Utanför och inuti måste den placeras på en frisk och torr vägg för att fästas väl. Utanför måste du sticka ut insatser för att tappa bitar av spillror eller tidigare gips, om det behövs, som inte längre håller fast vid din vägg. Det är också nödvändigt att fylla i hålen och skydda alla öppningar. Oavsett om det är en dekorativ eller skyddande beläggning finns det två sätt att applicera: med en flottör eller en rulle. Den sista är den enklaste, men ger inte samma effekter som en flottörbeläggning. I båda fallen utförs implementeringen från topp till botten och i sicksack. Om beläggningen sprayas (detta är ofta fallet på fasader) ges det slutliga utseendet av murslev och "hjälpande hand", vilket möjliggör stor effektfrihet. Inuti kan du spela på tonade plåster med olika ytbehandlingar och med ett mer eller mindre grovt spannmål.