Hur tar man bort limet från golvet efter att ha tagit bort brickorna?

Hur tar man bort limet från golvet efter att ha tagit bort brickorna?

Fråga:

<>

Svar: genom att skrapa det med ett verktyg av mejsel eller genom att slipa marken.

När du bestämmer dig för att ersätta en gammal kakel med en ny, förblir ofta något av det gamla limet på golvet. Du har två alternativ. Om limet är fast och kompakt kan du mycket väl lämna det på plats och släta golvet över det innan du lägger de nya plattorna. Om det tenderar att smulas eller sönder, har du inget annat val än att ta bort limet helt genom att skrapa bort det med en mejsel eller något annat verktyg som gör det jobb som är tillgängligt för dig. Eller genom att slipa golvet. I det här fallet finns det inget behov av att göra lapp naturligtvis. Därefter måste hela ytan rengöras noggrant för att ta bort eventuella skräp och dammavlagringar för att säkerställa god vidhäftning av de nya brickorna.